Een dienstencheque is een betaalmiddel waarmee een gebruiker een werknemer kan betalen voor het verrichten van huishoudelijke taken

 

Waar kan ik dienstencheques aanvragen?

U schrijft zich gratis in bij onze diensten en ontvangt een gebruikerscontract met de wettelijke bepalingen alsook de overeenkomsten die tussen ons werden gemaakt, zoals dag, uur, aantal overeengekomen uren,...
U deelt ons uw persoonlijke gegevens mee en dan regelen wij voor u de inschrijving bij Sodexo, erkend verdeler van dienstencheques,die nodig is om uw cheques te kunnen aanvragen. Uiteraard kan u ook zelf online inschrijven: klik daarvoor hier.
Van zodra uw inschrijving in orde is, kunt u met het persoonlijk nummer dat u rechtstreeks van Sodexo wordt toegezonden, uw cheques aanvragen.
Dit alles duurt natuurlijk een tijdje, vandaar dat wij de nieuwe klanten meteen gebruik laten maken van onze diensten, en indien nodig, noteren hoeveel cheques zij ons ondertussen verschuldigd zijn.

 

Hoeveel kost mij dat?

U betaalt slecht 9 euro per uur, dit is een wettelijk vastgesteld tarief.Ook op fiscaal vlak is de aankoop van dienstencheques voordelig. Het bedrag dat u hebt betaald geeft u per jaar recht op een fiscaal voordeel van 30 %..De werkelijke kost voor een dienstencheque is dus na de belastingaftrek nog veel lager. Vóór 1 maart stuurt Sodexo u elk jaar een fiscaal attest toe, dat u bij uw belastingaangifte voegt.
Op deze manier bent zowel u als de werknemer wettelijk met alles in orde.
Uzelf bent goedkoop geholpen, de werknemer werkt tegen een fatsoenlijk loon en onvangt een degelijk arbeidscontract voor onbepaalde duur.

Wie kan gebruik maken van dienstencheques?

Ieder particulier/natuurlijk persoon kan deze voordelen genieten voor privé-activiteiten.
Beroepsactiviteiten zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van een dokterskabinet worden niet toegelaten.

U dient wel rekening te houden met het feit dat er tussen u en de werkneemster geen aanverwantschap tot de tweede graad mag zijn en dat het domicilieadres van de werkneemster verschillend moet zijn met het adres waar ze tewerkgesteld is.